CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG (NEO)

Chính sách bảo mật

Giới thiệu

Chính sách bảo mật

10:50 20/09/2022
1. GIỚI THIỆU
  • Vai trò của Chính sách bảo mật
Website được điều hành bởi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG - NEO, các chi nhánh trực thuộc và các tổ chức liên quan (được gọi là "Voting trong văn bản này). Voting cam kết tôn trọng quyền riêng tư và những vấn đề cá nhân của tất cả Người Dùng trên trang chủ Voting.vn ("Trang web”) (Voting gọi chung Trang web và các dịch vụ Voting cung cấp được mô tả trên Trang web là “Dịch Vụ”). Voting nhận thức được tầm quan trọng của các dữ liệu cá nhân mà bạn đã giao phó cho Voting và tin rằng trách nhiệm của Voting là quản lý đúng cách, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Chính Sách Bảo Mật này (gọi tắt là "Chính Sách Bảo Mật" hay "Chính Sách") được tạo ra nhằm cung cấp các thông tin tổng quát về việc Voting sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý các dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Voting như thế nào, cho dù ở hiện tại hay trong tương lai; cũng như cách mà Voting sẽ hỗ trợ bạn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho Voting. Xin vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật một cách cẩn thận. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các thông tin này hoặc thực tiễn bảo mật của Voting, xin vui lòng xem phần "Thắc mắc? Liên hệ với Voting" ở phần cuối của Chính Sách Bảo Mật này.

  • Mối liên hệ giữa khách hàng và chính sách bảo mật của Voting

Bằng cách sử dụng Dịch Vụ, ghé thăm Trang web của Voting, bạn đã thừa nhận và đồng ý các yêu cầu, và/hoặc các Chính Sách, thực tiễn áp dụng nêu trong Chính Sách Bảo Mật này, và bạn đồng ý với Voting về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cách được mô tả trong tài liệu này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA VOTING HOẶC TRUY CẬP WEBSITE CỦA VOTING. Nếu Voting thay đổi Chính Sách Bảo Mật, Voting sẽ cập nhật thay đổi hoặc sửa đổi đó trên Trang web của Voting. Voting bảo lưu quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này vào bất cứ lúc nào.


     2. THÔNG TIN VOTING THU THẬP
  • Dữ liệu cá nhân
"Dữ liệu cá nhân" có nghĩa là tất cả thông tin liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng (nghĩa là một cá nhân) – ví dụ: họ tên, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ cư trú/ địa chỉ thư tín.
Trong Chính sách Bảo mật này, Voting sẽ cung cấp các thông tin về cách thức xử lý dữ liệu cá nhân nếu và khi Voting thu thập dữ liệu cá nhân nhằm mục đích cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc thực hiện giao dịch kinh doanh với quý vị và khi quý vị sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Lưu ý: Thông tin bạn cung cấp cần phải chính xác, vì nó liên quan đến việc xác minh danh tính của bạn để Voting có thể cung cấp các dịch vụ.
  • Những trường hợp Voting sẽ/có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân về bạn
(a) Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng dịch vụ hoặc Trang web của Voting
(b) Khi bạn đồng ý bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp cho Voting tài liệu hoặc thông tin liên quan đến tương tác giữa bạn với Voting, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Voting;
(c) Khi bạn tương tác với Voting, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp trực tiếp, thông qua phương tiện truyền thông trên nền tảng mạng xã hội và thư điện tử;
(d) Khi bạn sử dụng dịch vụ điện tử của Voting, hoặc sử dụng các dịch vụ trên Trang web của Voting. Điều này bao gồm thông qua các tập tin Cookie mà Voting có thể triển khai khi bạn tương tác với Trang web của Voting;
(e) Khi bạn cung cấp cho Voting thông tin phản hồi hoặc khiếu nại;
(g) Khi bạn tham gia vào một cuộc thi do Voting tổ chức;
(h) Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho Voting vì bất cứ lý do nào;
Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà Voting thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà Voting sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.
  • Phương tiên thu thập dữ liệu
Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc tương tác với Trang web của Voting, Voting có thể thu thập một số thông tin nhất định bằng phương tiện tự động. Thông tin Voting thu thập có thể bao gồm các địa chỉ giao thức Internet (IP), hệ điều hành của thiết bị máy tính/điện thoại di động và loại trình duyệt, loại thiết bị di động, đặc điểm của thiết bị di động đó, mã định danh thiết bị duy nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) cho thiết bị của bạn, địa chỉ của một Trang web giới thiệu (nếu có), lịch sử truy cập vào Trang web. Voting có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin này cho các Mục Đích (được định nghĩa dưới đây).
  • Những dữ liệu cá nhân Voting thu
Họ tên
Địa chỉ email
Ngày sinh
Địa chỉ thanh toán
Số điện thoại di động
Giới tính
Bất kỳ thông tin nào khác về Người Dùng khi Người Dùng sử dụng dịch vụ hoặc Trang web của Voting, thời điểm Người Dùng sử dụng các dịch vụ hoặc Trang web của Voting, cũng như các thông tin liên quan đến cách Người Dùng sử dụng dịch vụ hoặc Trang web của Voting.
Số liệu tổng hợp về lịch sử thao tác của Người Dùng
Lưu ý: Nếu bạn không muốn Voting thu thập các thông tin nói trên hay dữ liệu cá nhân, bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào bằng cách thông báo đến Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Voting. Khi bạn không tham gia hoặc không còn đồng ý với các điều khoản thu thập thông tin cá nhân của Voting, việc sử dụng Dịch vụ của bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng.

  1. TRUY CẬP TRANG WEB
Như với hầu hết các Trang web, thiết bị của bạn có thể sẽ gửi đến Trang web của Voting một số thông tin cá nhân mà bạn dùng để đăng nhập. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ IP của máy tính, hệ điều hành, tên trình duyệt/tên phiên bản, các Trang web tham khảo, trang yêu cầu, ngày/giờ, và đôi khi là một "Cookie" (có thể được vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp các Trang web nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn. Nếu bạn đã đăng nhập, thông tin này được kết hợp với tài khoản cá nhân của bạn. Các thông tin này cũng được đưa vào thống kê nặc danh để cho phép Voting nắm được thói quen truy cập của Người Dùng.

  1. COOKIES
Voting có thể sử dụng "Cookies" hoặc các tính năng khác để cho phép Voting hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ những thông tin qua đó giúp Voting cải thiện Trang web và các Dịch vụ Voting cung cấp, hoặc giúp Voting cung cấp dịch vụ và tính năng mới. "Cookies" là những định danh Voting chuyển đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn cho phép Voting nhận ra máy tính hoặc thiết bị của bạn và cho Voting biết làm thế nào và khi nào các Dịch vụ hoặc Trang web của Voting được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và theo dõi các thao tác được thực hiện trên Trang web của Voting. Voting có thể liên kết các thông tin cookie đến các dữ liệu cá nhân. Cookies cũng thu thập thông tin liên quan đến những gì các bạn đã cho vào giỏ hàng và các trang bạn đã xem. Ngoài ra, Cookies còn được sử dụng để cung cấp những nội dung liên quan đến sở thích của bạn và theo dõi việc sử dụng Trang web.

Bạn có thể từ chối việc sử dụng các Cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt. Tuy nhiên, xin vui lòng lưu ý rằng nếu bạn làm điều này bạn có thể không có khả năng sử dụng các chức năng đầy đủ của Trang web hoặc Dịch Vụ của Voting.

      5. CỘNG ĐỒNG & HỖ TRỢ

5.1 Voting cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua email, tin nhắn SMS và các hình thức tương tác khác. Để hỗ trợ khách hàng, Voting sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp địa chỉ email và số điện thoại di động. Ngoài ra, Voting không yêu cầu bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác thì mới cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Voting chỉ sử dụng thông tin nhận được khi khách hàng yêu cầu hỗ trợ, trong đó bao gồm địa chỉ email để hỗ trợ khách hàng và Voting sẽ không chuyển hoặc chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

5.2 Bạn cũng có thể gửi câu hỏi và trả lời các câu hỏi của những Người Dùng khác qua tính năng “Tán gẫu” (Chat) hoặc “Bình luận” của Voting. Diễn đàn và dịch vụ trò chuyện của Voting cho phép bạn tham gia vào cộng đồng của Voting; và khi làm như vậy, Voting lưu trữ thông tin như ID Người Dùng, danh sách liên lạc và trạng thái tin nhắn của bạn. Ngoài ra, các dịch vụ tương tự trong tương lai có thể yêu cầu Voting lưu trữ ID Người Dùng và mật khẩu của bạn.

     6. KHẢO SÁT NGƯỜI DÙNG

Vào 1 thời điểm nào đó, Voting sẽ yêu cầu thông tin từ phía Người Dùng thông qua việc khảo sát. Việc tham gia vào các cuộc khảo sát là hoàn toàn tự nguyện, do đó bạn có thể lựa chọn cung cấp thông tin của bạn cho Voting hay không. Thông tin yêu cầu có thể bao gồm thông tin liên lạc (như địa chỉ email của bạn), và các thông tin cá nhân (như sở thích hay độ tuổi). Thông tin khảo sát sẽ được sử dụng cho Mục Đích khảo sát và cải thiện việc sử dụng Dịch vụ và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba.

     7. VOTING SỬ DỤNG THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO?

7.1 Voting có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích sau đây:
(a) Để xem xét và/hoặc xử lý yêu cầu/giao dịch của bạn với Voting;
(b) Để quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng và/hoặc truy cập vào Dịch Vụ hay Trang web của Voting, cũng như tài khoản Người Dùng của bạn và mối quan hệ với Voting;
(c) Để quản lý, vận hành và cung cấp cho bạn cũng như tạo điều kiện cho việc cung cấp các Dịch Vụ của Voting, bao gồm ghi nhớ sở thích của bạn;
(d) Cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch Vụ bằng cách hiển thị nội dung theo mong muốn và sở thích của bạn, cung cấp một phương pháp nhanh hơn để bạn có thể truy cập vào tài khoản và gửi thông tin cho Voting, cho phép Voting liên lạc với bạn nếu cần thiết;
(e) Để tiếp nhận, xử lý, thương lượng hoặc hoàn thành một giao dịch và/hoặc để đáp ứng yêu cầu của bạn về sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về những vấn đề dịch vụ và các hoạt động bất thường của tài khoản;
(f) Để thực thi Điều khoản Dịch vụ của Voting hoặc bất kỳ thỏa thuận cấp phép Người Dùng cuối nào được áp dụng;
(g) Để bảo vệ an toàn cá nhân, các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;
(h) Để xác định hoặc thẩm tra;
(i) Để duy trì và quản trị bất kỳ bản cập nhật phần mềm và/hoặc các bản cập nhật khác có thể hỗ trợ được yêu cầu theo thời gian để đảm bảo Dịch vụ của Voting vận hành trơn tru;
(j) Xử lý hoặc tiến hành dịch vụ chăm sóc khách hàng, cung cấp các hướng dẫn cho bạn, tiếp nhận hoặc phản hồi bất cứ yêu cầu nào được đưa ra bởi (hoặc có ý định được đưa ra bởi) bạn;
(k) Để liên hệ với bạn qua điện thoại, tin nhắn và/hoặc fax, thư điện tử và/hoặc thư bưu chính, hoặc các phương tiện khác để duy trì mối liên hệ của bạn với Dịch vụ của Voting. Bạn hiểu và thừa nhận rằng khi Voting liên hệ với bạn qua thư từ bưu chính, một số thông tin cá nhân của bạn như họ tên, địa chỉ nhận sẽ được tiết lộ trên bao bì thư.
(l) Để thông báo cho bạn khi tài khoản khác đã gửi cho bạn một tin nhắn hoặc đăng một bình luận cho bạn trên web;
(m) Để tiến hành nghiên cứu, phân tích và phát triển Dịch Vụ (bao gồm phân tích dữ liệu, làm khảo sát, xây dựng và/hoặc phát triển sản phẩm và dịch vụ), để phân tích hành vi Người Dùng nhằm Mục Đích cải thiện Dịch Vụ hoặc sản phẩm của Voting và/hoặc để cải thiện trải nghiệm của Người Dùng;
(n) Để cho phép quảng cáo, kiểm toán và các cuộc khảo sát khác nhằm xác định qui mô và thành phần đối tượng mục tiêu của bạn, và hiểu sở thích của họ với các Dịch vụ của Voting.vn;
(o) Dành cho Mục Đích tiếp thị, Voting sẽ gửi thông tin cho bạn theo các phương tiện liên lạc khác nhau như thư bưu chính, thư điện tử, dịch vụ dựa trên vị trí, thông tin khuyến mại và các tài liệu liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm cả các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà Voting.vn cộng tác hay làm việc với) mà Voting.vn (và/hoặc các chi nhánh trực thuộc hoặc tổ chức liên quan) đang bán, tiếp thị hay quảng bá, cho dù sản phẩm hay dịch vụ đó đang tồn tại hoặc sẽ được tạo ra trong tương lai. Voting sẽ không gửi tiếp thị hoặc các thông tin khuyến mại cho bạn qua cuộc gọi, tin nhắn SMS/MMS hoặc fax, trừ khi điều đó không vi phạm các qui định pháp luật hoặc trước đó Voting đã nhận được sự đồng ý một cách rõ ràng từ phía bạn;
(p) Để sử dụng vào các vụ việc tố tụng hoặc để tuân thủ hoặc đáp ứng qui định pháp luật hoặc thực hiện theo yêu cầu của chính quyền hoặc quy định của bất kỳ cơ quan thẩm quyền có liên quan, trong đó có bao gồm việc công bố thông tin theo yêu cầu của pháp luật mà Voting.vn hoặc chi nhánh, công ty có liên quan với Voting.vn cam kết ràng buộc;
(q) Để thu thập số liệu thống kê và nghiên cứu báo cáo nội bộ theo luật định và/hoặc yêu cầu lưu giữ hồ sơ;
(r) Để thực hiện các hoạt động sàng lọc nội dung (bao gồm kiểm tra lý lịch Người Dùng) theo quy định của pháp luật và quy định của Voting.vn ;
(s) Để kiểm toán Dịch Vụ hoặc hoạt động kinh doanh của Voting.vn;
(t) Để ngăn ngừa hoặc điều tra mọi gian lận, hoạt động trái pháp luật, thiếu sót hay hành vi sai trái, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của Voting hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối liên hệ của bạn với Voting, dù có hoặc không có bất kỳ nghi ngờ nào về các hành vi nói trên;
(u) Để lưu trữ, sao lưu, khôi phục (dù là để khắc phục vấn đề hoặc không) dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù trong hay ngoài Việt Nam;
(v) Để xử lý hoặc để thuận tiện cho các giao dịch liên quan đến tài sản kinh doanh mà Voting.vn là một bên tham gia hoặc có liên quan đến chi nhánh trực thuộc hoặc tổ chức có liên quan với tư cách là bên tham gia hoặc liên quan đến Voting.vn và/hoặc một hoặc nhiều chi nhánh/tổ chức liên quan của Voting.vn với tư cách là các bên tham gia và có thể sẽ có thêm một bên tham gia là một tổ chức thứ ba. “Giao dịch tài sản kinh doanh” được hiểu là các giao dịch mua bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc mua lại một tổ chức/một phần của một tổ chức hoặc bất cứ tài sản nào của tổ chức đó;
(w) Bất kỳ Mục Đích nào khác mà Voting thông báo cho bạn tại thời điểm yêu cầu có sự đồng thuận của bạn.
(gọi chung là “Mục Đích”);

7.2 Một số Mục Đích thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh tại thời điểm thu thập, nên sẽ không xuất hiện trong danh sách trên. Tuy nhiên, Voting sẽ thông báo cho bạn về những Mục Đích đó tại thời điểm hỏi xin sự đồng ý của bạn, trừ khi việc xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu theo quy định pháp luật.

      8. CHIA SẺ THÔNG TIN TỪ DỊCH VỤ CỦA VOTING

Dịch vụ của Voting cho phép Người Dùng chia sẻ thông tin cá nhân với Người Dùng khác để tiến hành giao dịch mà không cần sự can thiệp của Voting.vn. Trong mỗi giao dịch cụ thể, Người Dùng có thể tiếp cận với thông tin tài khoản của Người Dùng khác như tên, ID tài khoản, địa chỉ email hoặc các thông tin liên hệ. Trong những trường hợp đó, Người Dùng sở hữu thông tin cá nhân của Người Dùng khác (Bên Nhận) cần phải (i) tuân thủ mọi điều luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; (ii) cho phép Người Dùng kia (Bên Tiết Lộ) tự xóa thông tin của mình ra khỏi cơ sở dữ liệu của Bên Nhận.

   9. VOTING.VN BẢO VỆ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG NHƯ THẾ NÀO?

Voting thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên hệ thống của Voting. Dữ liệu Người Dùng được lưu trữ đằng sau mạng lưới bảo đảm và chỉ có thể truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống. Voting sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, Voting sẽ phá hủy hoặc ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân của bạn ngay khi phát sinh điều kiện hợp lý để giả định rằng (i) Mục Đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập không còn là Mục Đích ban đầu; và (ii) việc lưu giữ là không còn cần thiết cho bất kỳ Mục Đích pháp lý, kinh doanh. Nếu bạn ngừng sử dụng các Trang web, hoặc cho phép bạn sử dụng các Trang web và/hoặc các Dịch Vụ bị chấm dứt, chúng ta có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với Chính Sách Bảo Mật và nghĩa vụ của Voting theo quy định. Tùy thuộc vào luật áp dụng, Voting có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần báo trước cho bạn.

    10. VOTING.VN CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN RA BÊN NGOÀI KHÔNG?

10.1 Trong hoạt động kinh doanh của Voting, Voting sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba là các bên cung cấp dịch vụ cho Voting. Voting, đại lý và/hoặc các chi nhánh của Voting hoặc các công ty liên quan, và/hoặc các bên thứ ba khác, cho dù các Trang web bên đó đặt tại đâu, cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích nêu trên. Các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý và/hoặc các chi nhánh hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác đó sẽ được thay mặt Voting hoặc bằng cách khác, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích nêu trên. Các bên thứ ba đó bao gồm:
(a) Các công ty con của Voting, các chi nhánh và các công ty liên quan;
(b) Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Voting sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Voting, bao gồm nhưng không giới hạn những đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác như các công ty bưu chính, các công ty viễn thông, các công ty công nghệ thông tin và các trung tâm dữ liệu;
(c) Một người mua hoặc người thừa kế khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản Voting.vn, cho dù là một hoạt động liên tục hoặc là một phần của phá sản, thanh lý, thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân của bạn là một trong những tài sản được chuyển giao; hoặc để một đối tác trong một giao dịch tài sản doanh nghiệp mà Voting.vn hoặc chi nhánh của nó hoặc các công ty có liên quan tham gia;
(d) Bên thứ ba mà Voting tiết lộ thông tin dành cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích và các bên thứ ba đó sẽ lần lượt được thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích trên.

10.2 Ngoài các nội dung trên, việc chia sẻ thông tin này có thể là do yêu cầu về việc chia sẻ thông tin mang tính thống kê và nhân khẩu học về Người Dùng của Voting và việc sử dụng Dịch Vụ của họ với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Điều này sẽ không bao gồm bất cứ điều gì mà có thể được sử dụng để nhận dạng bạn một cách đặc biệt hoặc để phát hiện các thông tin cá nhân về bạn.

10.3 Để tránh sự nghi ngờ, trong trường hợp pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc các điều luật khác cho phép một tổ chức như Voting thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, thì sự cho phép đó vẫn tiếp tục được áp dụng.

10.4 Chính Sách Bảo Mật này không phải là một lời hứa rằng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không bao giờ được tiết lộ, ngoại trừ như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này. Ví dụ, các bên thứ ba bất hợp pháp có thể chặn truy cập dữ liệu cá nhân chuyển đến hoặc được chứa trên Trang web, công nghệ có thể không hoạt động hoặc hoạt động không như dự kiến, hoặc một người nào đó có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng thông tin sai cách mà không phải do lỗi của Voting. Voting sẽ luôn triển khai các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định pháp luật hiện hành; tuy nhiên có thể sẽ không đảm bảo an toàn tuyệt đối khỏi việc tiết lộ trái phép phát sinh từ hành động hacking mang tính phá hoại và tinh vi bởi các đối tượng bất mãn chứ không phải do lỗi của Voting.

     11. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM

Các Dịch Vụ không dành cho trẻ em dưới 10 tuổi. Voting không thu thập hoặc duy trì bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin không nhận dạng cá nhân từ bất cứ ai dưới 10 tuổi, và bất kỳ phần nào của Trang web của Voting hoặc dịch vụ khác cũng không dành cho trẻ em ở độ tuổi dưới 10. Voting sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào sử dụng hoàn toàn bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ loại bỏ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Voting tin là đã được gửi đi bởi trẻ em dưới 10 tuổi.

     12. THÔNG TIN THU THẬP CỦA BÊN THỨ BA

12.1 Trang web của Voting sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng Cookie, các file văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp các Trang web phân tích cách Người Dùng sử dụng các Trang web. Các thông tin được tạo ra bởi Cookie về việc sử dụng của bạn trên Trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được truyền đến và lưu trữ bởi Google trên máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc bạn sử dụng các Trang web, soạn thảo các báo cáo về hoạt động website để điều hành Trang web và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động Trang web và sử dụng Internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba mà cần phải thông qua theo luật pháp, hoặc các bên thứ ba xử lý thông tin thay cho Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu khác được tổ chức bởi Google.

12.2 Voting, cùng với bên thứ ba, sẽ luôn cung cấp các ứng dụng có thể tải về được thông qua Dịch vụ của Voting. Những ứng dụng này có thể sẽ cho phép bên thứ ba xem được thông tin danh tính của bạn, bao gồm tên, ID Người Dùng, địa chỉ IP máy tính của bạn hoặc những thông tin khác như Cookies mà bạn đã từng cài đặt hoặc cho phép một bên thứ ba cài đặt vào ứng dụng/trang web của bạn. Sản phẩm/dịch vụ do bên thứ ba cung cấp không thuộc sở hữu và quyền quản lý của Voting.vn. Voting khuyến khích bạn đọc kỹ điều khoản và các Chính Sách khác được cung cấp bởi các bên thứ ba trên Trang web và các phương tiện truyền thông khác của họ.

     13. KHUYẾN CÁO VỀ AN NINH VÀ WEBSITE BÊN THỨ BA

13.1 VOTING KHÔNG BẢO ĐẢM AN NINH CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP cho Website bên thứ ba. Voting thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn dưới sự sở hữu của Voting hoặc dưới sự kiểm soát của Voting. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ đằng sau mạng lưới bảo đảm và chỉ có thể truy cập bởi một số người giới hạn có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống và đã được yêu cầu giữ bí mật cho dữ liệu cá nhân này. Khi bạn đặt hàng hoặc truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, Voting cung cấp việc sử dụng qua một máy chủ an toàn. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm mà bạn cung cấp được mã hóa vào cơ sở dữ liệu của Voting để được chỉ truy cập như đã nêu ở trên.

13.2 Voting sẽ nỗ lực để cung cấp cho bạn sản phẩm với giá trị gia tăng, chúng ta có thể chọn các trang web bên thứ ba khác nhau để liên kết đến, và nền tảng bên trong các trang web. Voting cũng có thể tham gia hợp tác xây dựng thương hiệu và các mối quan hệ khác để cung cấp cho thương mại điện tử và các dịch vụ khác và các tính năng mà Voting tạo nên. Những trang web liên kết có Chính Sách Bảo Mật cũng như thỏa thuận an ninh riêng biệt và độc lập. Thậm chí nếu người thứ ba là bên liên kết với Voting, Voting không có quyền kiểm soát các trang web liên kết đó, trong đó có sự riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt độc lập. Dữ liệu được thu thập bởi các đối tác đồng thương hiệu của Voting hoặc những trang web của bên thứ ba (thậm chí nếu được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web của Voting) có thể không được nhận bởi Voting.

13.3 Do đó Voting không có trách nhiệm đối với các nội dung, biện pháp an ninh và các hoạt động của các trang web liên kết. Các trang web liên kết chỉ phục vụ cho sự thuận tiện của bạn và do đó khi truy cập chúng, bạn phải chịu một số rủi ro nhất định. Tuy nhiên, Voting tìm cách để bảo vệ sự nguyên bản của Trang web của Voting và các liên kết đặt trên đó nên Voting hoan nghênh bất kỳ thông tin phản hồi về các Trang web liên quan (kể cả trong trường hợp một liên kết nào đó không hoạt động).

     14. TRUY CẬP TRANG WEB CỦA VOTING TỪ NƯỚC NGOÀI?

Nếu bạn đang truy cập Trang web của Voting hoặc mua các sản phẩm từ địa phận bên ngoài Việt Nam hoặc liên hệ với Voting từ nước ngoài, hãy lưu ý rằng dữ liệu cá nhân của bạn và/hoặc thông tin có thể được chuyển giao, lưu trữ, xử lý tại Singapore, nơi các máy chủ của Voting, vị trí và cơ sở dữ liệu trung tâm của Voting được điều hành. Luật bảo vệ dữ liệu và các luật khác của Singapore và các nước khác có thể không giống như luật của Việt Nam. Bằng cách sử dụng Trang web của Voting hoặc mua sản phẩm hoặc dịch vụ của Voting, bạn thừa nhận rằng dữ liệu cá nhân của bạn và/hoặc thông tin có thể được chuyển giao cho các cơ sở của Voting và các bên thứ ba mà Voting chia sẻ nó như mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.
     
    15. LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG THAM GIA, BỎ, YÊU CẦU TRUY CẬP, HOẶC THAY ĐỔI THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO VOTING?

15.1 Từ chối nhận và Hủy Đồng ý
15.1.1 Để sửa đổi đăng ký nhận tin qua thư điện tử của bạn, xin vui lòng cho Voting biết bằng cách gửi thư điện tử tới bộ phận Chăm sóc khách hàng của Voting tại địa chỉ được liệt kê dưới đây. Hãy lưu ý rằng bạn vẫn sẽ nhận được thư điện tử thông báo liên quan đến bản thân ứng dụng.
15.1.2 Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Voting bằng cách gửi thư điện tử tới bộ phận Chăm sóc khách hàng của Voting tại địa chỉ email được liệt kê trong Mục 18.
15.1.3 Một khi Voting đã có hướng dẫn rõ ràng về việc hủy đồng ý của bạn và xác minh danh tính của bạn, Voting sẽ xử lý yêu cầu của bạn cho việc hủy đồng ý đó, và sau đó sẽ không thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo cách thức nêu trong yêu cầu của bạn. Nếu Voting không thể xác minh danh tính của bạn hoặc hiểu được các chỉ dẫn của bạn, Voting sẽ liên hệ với bạn để làm rõ yêu cầu của bạn.
15.1.4 Tuy nhiên, thu hồi chấp thuận của bạn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nhất định phát sinh từ việc hủy thỏa thuận. Về vấn đề này, tùy thuộc vào mức độ thu hồi của bạn về sự đồng ý cho Voting xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nó có thể có nghĩa rằng Voting sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch Vụ cho bạn, Voting có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại với bạn và/hoặc hợp đồng bạn có với Voting và Voting sẽ thông báo cho bạn.

15.2 Yêu cầu truy cập và/hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
15.2.1 Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với Voting, bạn có thể trực tiếp truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn hiện đang dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Voting thông qua các trang Cài đặt tài khoản trên Trang web. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với Voting, bạn có thể yêu cầu để truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn hiện đang dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Voting bằng cách gửi văn bản yêu cầu cho Voting. Voting cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất của yêu cầu của bạn để có thể xử lí yêu cầu của bạn. Do đó, hãy gửi yêu cầu bằng văn bản bằng cách gửi email tới cán bộ quản lý dữ liệu của Voting tại địa chỉ email được liệt kê bên dưới trong Mục 18.
15.2.2 Đối với yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân, một khi Voting có đầy đủ thông tin từ bạn để xử lý yêu cầu đó, Voting sẽ cung cấp cho bạn các dữ liệu cá nhân có liên quan trong vòng 30 ngày. Trường hợp Voting không thể đáp ứng cho bạn trong vòng 30 ngày, Voting sẽ thông báo cho bạn về thời gian sớm nhất có thể trong phạm vi mà Voting có thể cung cấp cho bạn các thông tin yêu cầu. Lưu ý rằng Voting có thể miễn trừ một số loại dữ liệu cá nhân khỏi việc yêu cầu truy cập của bạn.
15.2.3 Đối với yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, một khi Voting có đầy đủ thông tin từ bạn để xử lý, Voting sẽ:
(a) Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn trong vòng 30 ngày. Trường hợp Voting không thể làm như vậy trong vòng 30 ngày, Voting sẽ thông báo cho bạn về thời gian sớm nhất mà Voting có thể thực hiện.
(b) Voting sẽ gửi các dữ liệu cá nhân đã chỉnh sửa tới mọi tổ chức khác mà Voting đã tiết lộ các dữ liệu cá nhân này trong vòng 1 năm trước ngày điều chỉnh được thực hiện, trừ khi các tổ chức khác không cần những dữ liệu cá nhân đó cho bất kỳ Mục Đích pháp lý, kinh doanh nào.
15.2.4 Không kể đến điều (b) ở trên, nếu bạn yêu cầu, Voting có thể gửi các dữ liệu cá nhân đã chỉnh sửa chỉ cho các tổ chức cụ thể mà Voting đã tiết lộ các dữ liệu cá nhân này trong vòng 1 năm trước ngày điều chỉnh được thực hiện.
15.2.5 Voting sẽ/có thể tính một mức phí hợp lý cho việc xử lý các yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu Voting quyết định thu phí, Voting sẽ cung cấp cho bạn một ước tính bằng văn bản về việc tính phí. Xin lưu ý rằng Voting không cần phải trả lời hoặc xử lý với yêu cầu truy cập của bạn, trừ khi bạn đã đồng ý trả tiền lệ phí.
15.2.6 Voting bảo lưu quyền từ chối chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn dựa theo với các quy định đã nêu trong các luật liên quan, luật yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối chỉnh sửa dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp quy định.

   16. CÂU HỎI, THẮC MẮC HOẶC KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ VỚI VOTING

16.1 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về việc bảo mật của Voting hoặc các giao dịch của bạn với các Dịch Vụ, xin vui lòng liên hệ Voting.vn.

16.2 Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại liên quan đến cách Voting đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc về cách thức Voting đang thực thi luật, Voting hoan nghênh bạn liên hệ với Voting.

16.3 Nếu bạn gửi yêu cầu khiếu nại thông qua thư hay email, vui lòng ghi thông tin vụ khiếu nại về việc áp dụng luật liên quan đến an toàn thông tin cá nhân ở mục tiêu đề thư. Việc này sẽ giúp Voting xử lý yêu cầu của bạn nhanh chóng bằng cách chuyển yêu cầu đó sang bộ phận chịu trách nhiệm trong công ty Voting để tiếp tục xử lý. Ví dụ, bạn có thể thêm vào mục tiêu đề email/thư nội dung “Khiếu nại áp dụng luật”.
Voting sẽ cố gắng để xử lí các phàn nàn hoặc khiếu nại của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

   17. LUẬT ĐIỀU CHỈNH
Chính Sách Bảo Mật này được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   18. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
Xin vui lòng đọc Điều khoản Dịch vụ về việc sử dụng, từ bỏ và giới hạn trách nhiệm khi sử dụng các Trang web, Dịch Vụ và các chính sách liên quan khác.
Tin liên quan
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, hãy kết nối với Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, hãy kết nối với
Liên hệ